NAUJIENOS

Sekite mus LinkedIn - daugiau naujienų

Aplinkos oro monitoringo sistemos

Aplinkos oro monitoringo sistemos

Lietuvoje aktualiausios, su oro tarša susijusios ir oro kokybei įtaką darančios problemos yra miestuose ir kitose gyvenamosiose zonose vietinių oro taršos šaltinių – transporto, pramonės ir...